Na úvod
Novinky
O nás
Aktivity
Historie
Fotogalerie
Kontakt
Projekty
 
Jak pracujeme?

Pracujeme s tématickými celky, které vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Náš školní program nese název Pojďte s námi objevovat svět.
Pracujeme pomocí projektů. Téma projektů zpracováváme podle ročních období a podle aktuálních situací ve třídách a o životě v obci.

Vybrané části ze školního vzdělávacího programu si můžete stáhnout zde.

Mateřská škola zohledňuje

 • adaptace dětí ve spolupráci s rodiči
 • všestranný rozvoj dítěte
 • estetické cítění, výtvarný projev
 • vzájemná pomoc a spolupráce
 • vztahy mezi dětmi a dospělými
 • vztah k přírodě a pracovním činnostem dospělých a dětí
 • kulturní a společenské chování a jednání
 • respektování soukromí dítěte
 • individuální, skupinové a frontální činnosti
 • spontánní a řízené činnosti během dne

  Mateřská škola nabízí

  Dětem
 • pobyt v kolektivu, množství her (pohybové, hudební, společenské ...)
 • kulturní akce - divadla, exkurze, výlety, předplavecký výcvik, angličtinu, logopedii , hudebně pohybový kroužek, seznámení s počítačem VŠE PŘÍMO V MŠ DLE ZÁJMU RODIČŮ A DĚTÍ
 • celodenní stravování
  MŠ je celoročně zaměřená na ekologickou výchovu.

  Rodičům
 • logopedii pro všechny děti, individuálně pro děti s odloženou školní docházkou
 • účast na akcích pořádaných MŠ
 • účast při přímé výchovné práci s dětmi
 • možnost docházky dětí, jejichž matky jsou na mateřské dovolené, 5 dnů v měsíci
 • společné řešení výchovných problémů

  Pro všechny tyto úkoly je však nutná oboustranná důvěra, vzájemná vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat.

  Logopedická prevence - je na velmi dobré úrovni, jednou týdně probíhá cílené individuální procvičování a prevence správné výslovnosti , denně zařazujeme logopedické chvilky.

  Počítačový kroužek Počítače využívají starší děti. Vždy jeden den v týdnu se u počítače vystřídají přítomné děti z velkého oddělení a některé děti i z oddělení malého. Práce s počítačem je vždy cílená a pomáhá nám upevňovat a fixovat poznatky, které děti získávají v rámci plánu výchovně vzdělávací práce. Například barvy, geometrické tvary, matematické představy, orientace v prostoru, příroda, pohádky, říkadla. Tato kombinace, práce ve třídě a následně pak procvičení u počítače, je velice efektivní a přináší nejen dobré výsledky, ale i obrovské uspokojení a pocit úspěšnosti každého dítěte.
 • web @ design 2006-2016   LeComp.cz