Projekty

 

• Název projektu: Rozvoj MŠ Brněnec, Moravská Chrastová-Šablony II 

Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 _063/0008764

Projekt spolufinancován Evropskou unií 

Kompletní informace naleznete zde.

• Název projektu: Rozvoj MŠ Brněnec, Moravská Chrastová
Reg. č. : CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001073
Projekt spolufinancován Evropskou unií
Kompletní informace naleznete zde.

• Naše MŠ získala v roce 2015 dotaci v rámci Rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání. Hlavním cílem bylo zkvalitnit rozvoj řečových a komunikačních dovedností dětí,vybavit MŠ vhodnými moderními logopedickými pomůckami, zajistit kvalifikovanost učitelek v oblasti prevence a usnadnit přechod dětí do 1.třídy ZŠ.
Podrobnější informace naleznete zde.