Na Úvod

Vítáme Vás na oficiálních stránkách Mateřské školy
v Moravské Chrastové.

Činnost mateřské školy vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a z vyhlášky č. 14/2005 o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Personál tvoří ředitelka MŠ, tři učitelky, kuchařka, školnice a administrativní pracovnice ŠJ.
Mateřská škola je dvojtřídní s celodenním provozem od 6:15 do 16:00 hod.
Poskytujeme předškolní vzdělávání pro děti od 2,5 do 6 let, výjimečně mohou děti zahájit docházku i dříve. Kapacita mateřské školy je 43 dětí. Děti jsou do tříd rozdělovány podle přání rodičů či samotných dětí s přihlédnutím k jejich věku.

Výše úplaty za předškolní vzdělávání činí 100,- Kč za měsíc.
Poskytujeme celodenní stravu (dopolední a odpolední svačina + oběd) s dodržováním pitného režimu. Výše stravného činí: – za celodenní stravu….31,- Kč/den.