Projekty

 

  • Název projektu: Fíha – dýha. Celorepublikový projekt na podporu povědomí dětí o kvalitě přírodních materiálů.

V rámci projektu jsme obdrželi krabici různých dýh k výtvarnému tvoření, využijeme i při polytechnické výchově.

 


  • Název projektu: Rozvoj MŠ Brněnec, Moravská Chrastová-Šablony III

Reg. č. : CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017786

Projekt spolufinancován Evropskou unií

Kompletní informace naleznete zde 

 


 

• Název projektu: Rozvoj MŠ Brněnec, Moravská Chrastová-Šablony II 

Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 _063/0008764

Projekt spolufinancován Evropskou unií 

Kompletní informace naleznete zde.

 


 

• Název projektu: Rozvoj MŠ Brněnec, Moravská Chrastová
Reg. č. : CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001073
Projekt spolufinancován Evropskou unií
Kompletní informace naleznete zde.

 


 

• Naše MŠ získala v roce 2015 dotaci v rámci Rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání. Hlavním cílem bylo zkvalitnit rozvoj řečových a komunikačních dovedností dětí,vybavit MŠ vhodnými moderními logopedickými pomůckami, zajistit kvalifikovanost učitelek v oblasti prevence a usnadnit přechod dětí do 1.třídy ZŠ.
Podrobnější informace naleznete zde.