Projekty

 

————————————————————————————————————————————————

 


  • Název projektu: Fíha – dýha. Celorepublikový projekt na podporu povědomí dětí o kvalitě přírodních materiálů.

V rámci projektu jsme obdrželi krabici různých dýh k výtvarnému tvoření, využijeme i při polytechnické výchově.

Celorepublikový projekt FÍHA – DÝHA vznikl na podporu povědomí o kvalitě přírodních materiálů u dětí a studentů nejen v rámci vyučování a zájmových kroužků, ale i v praktickém životě. Dřevo totiž bývá často až nesmyslně nahrazováno plastovými či jinak umělými materiály.

Hlavní náplň projektu

  • Na vzorcích dýh chceme ukázat rozmanitost dřeva, jeho vlastností a využití napříč všemi obory.
  • Děti pracující s dýhou získají nejen znalosti o dané dřevině, ale vyzkouší si i manuální práci s dýhou. Zdokonalí přitom svou zručnost a podpoří rozvoj fantazie.
  • Děti si mohou vytvořit vlastní originální výrobek nebo dárek pro své nejbližší z hodnotného materiálu.
  • Podpořit kvalitní přírodní materiály, v tomto případě dýhu, jako surovinu pro předměty denní potřeby a interiérové prvky.

 


Se Sokolem do života

 Projekt rozvíjí pohybovou gramotnost a učí lásce nejen k pohybu. 

Projekt Se sokolem do života se zaměřuje na nejmladší generaci – na předškoláky. U této věkové kategorie je důležité, aby si děti osvojily základy pohybových dovedností a mohly je později rozvíjet a zdokonalovat. Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi tyto základní pilíře stejně jako rozvoj řeči, myšlení či poznání.

Nejen pohyb, ale hlavně zábava

V projektu Se sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky se děti učí vnímat pohyb jako přirozenou součást svého života, a to díky kladné motivaci. Při všech aktivitách je provází postavičky zvířátek. Metodika, která je pro projekt zpracovaná, vychází ze sokolského cvičení a mnohaleté praxe cvičitelek v oddílech pro předškoláky a rodiče a děti. 


Eda a Pepa ve školce – projekt paní Venduly Hegerové

Etiketa pro nejmenší

 


  • Název projektu: Rozvoj MŠ Brněnec, Moravská Chrastová – OP JAK I – Rozvoj MŠ Brněnec

Reg. číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001555 

Projekt spolufinancován Evropskou unií

Kompletní informace naleznete zde

 


  • Název projektu: Rozvoj MŠ Brněnec, Moravská Chrastová-Šablony III

Reg. číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017786

Projekt spolufinancován Evropskou unií

Kompletní informace naleznete zde 

 


 

• Název projektu: Rozvoj MŠ Brněnec, Moravská Chrastová-Šablony II 

Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 _063/0008764

Projekt spolufinancován Evropskou unií 

Kompletní informace naleznete zde.

 


 

• Název projektu: Rozvoj MŠ Brněnec, Moravská Chrastová

Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001073

Projekt spolufinancován Evropskou unií
Kompletní informace naleznete zde.

 


 

• Naše MŠ získala v roce 2015 dotaci v rámci Rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání. Hlavním cílem bylo zkvalitnit rozvoj řečových a komunikačních dovedností dětí,vybavit MŠ vhodnými moderními logopedickými pomůckami, zajistit kvalifikovanost učitelek v oblasti prevence a usnadnit přechod dětí do 1.třídy ZŠ.
Podrobnější informace naleznete zde.