Novinky

Stravné na měsíc únor se platí v pondělí 18.2. od 6:30 – 8:00 hodin. 


Autorské čtení

V pondělí 25.2. přijede do naší MŠ spisovatel Jiří Šandera – autor knížek pro děti. 

V rámci tzv. ,,autorského čtení“ proběhnou besedy s dětmi. Děti rozdělíme do dvou skupin podle věku. 

Začátek v 9:00 hodin. 


Karneval v MŠ 

Od úterý 19. února do čtvrtka 21. února se v naší MŠ jako každý rok uskuteční karneval. 

Od pondělí si děti mohou přinést masky – není povinné. 

V úterý – soutěže a tanečky ve třídách.

Ve středu – společná zábava pro všechny děti, velká karnevalová diskotéka.

Čtvrtek – od 9:00 – 11:00 mohou přijít maminky s dětmi, které ještě do naší MŠ nechodí a užít si karneval s námi. 


 AKCE NA ZÁŘÍ

Úterý 11.9. – schůzka pro rodiče ve 14:30 hodin v MŠ

Čtvrtek 13.9. – půjdeme s dětmi na exkurzi do hasičské zbrojnice v Moravské Chrastové, odchod z MŠ v 8:45 hodin

Středa 19.9. – v MŠ program ,,Zvířata z volné přírody“ od 9:00 hodin, vybíráme 40,- Kč

Úterý 25.9. – v MŠ program ,,Kabaret v Popletově“ od 9:30 hodin, vybíráme 40,- Kč 

 


 

Ve čtvrtek 21.6. 2018 proběhlo na zahradě naší MŠ tradiční PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY.

Děti z II. oddělení zarecitovaly básničky, zazpívaly písničku a společně zahrály pohádku O Červené karkulce. Všem dětem se představení velmi vydařilo.

Po vystoupení dětí následoval doprovodný program. Děti se pobavily při pohádce, kabaretu, viděly tanec  s hadem, se kterým se mohly vyfotit a vyzkoušet si kejklířskou dílnu.

Slavnostní fanfárou byl zahájen nejdůležitější a nejočekávanější bod dne – slavnostní pasování na školáky rytířem. Děti byly odměněny dortem, který upekla naše paní školnice.

Že jsou naši školáci velmi šikovní a samostatní, dokázali při večerním programu. Svou odvahu, zručnost a pohotovost prokázali při hledání pokladu a zdolávání stezky odvahy. Večerní přespání v MŠ všechny děti zvládly.

Děkujeme všem maminkám za pohoštění a dobroty, které pro děti připravily. Dále děkujeme paní Polčíkové, která vždy přispívá hračkami a pozornostmi do dárkových tašek. 

Přejeme všem školákům dobrý start do 1. třídy a mnoho úspěchů na další cestě.

 


 

Mateřská škola Brněnec, Moravská Chrastová 44, okres Svitavy, zastoupená ředitelkou Věrou Vaňousovou, rozhodla v souladu s §34, §165 odst. 2 a §183 odst. 2 zákona č.561/2004Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, takto:

že vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2018/2019 těmto uchazečům:

Seznam přijatých uchazečů dle registračních čísel:

PR   1/2018     přijat

PR   2/2018     přijat

PR   3/2018     přijat

PR   4/2018     přijat

PR   5/2018     přijat

PR   6/2018     přijat

PR   7/2018     přijat

PR   8/2018     přijat

PR   9/2018     přijat

PR   10/2018   přijat

PR   11/2018    přijat

PR   12/2018   přijat


 

AKCE NA DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN

25.4. – Klub maminek na MD, od 9:00 do 11:00 hodin

30.4. – MŠ uzavřena

3.5. – Zápis na školní rok 2018/2019, od 8:30 do 16:00 hodin

4.5. – V MŠ – Vodnická pohádka- divadlo Kozlík Hradec Králové od 8.15 hodin, vybíráme 50,- Kč

23.5. – V MŠ – Všichni jsme kamarádi, od 10:00 hodin, vybíráme 50,- Kč

28.5. – Kouzelník Jiříček s pořadem Slet broučků a světlušek, od 9:00 hodin, děti dostanou k MDD

1.6. – V MŠ – oslava MDD

6.6. – V MŠ – Muzikoterapie, vybíráme 50,- Kč

21.6. – Program Pasování na školáky – odpoledne

 


 

Dne 3.5.2018 od 8.30 – 16.00 hod. se uskuteční Zápis na školní rok 2018/2019, více zde.

 


 

,,VÁNOCE JAK OD LADY,

POD STROMEČKEM POKLADY.

I KDYBY TO JEN DROBNOST BYLA,

HLAVNĚ ABY POTĚŠILA.

V NOVÉ ROCE KRÁSNÉ ŽITÍ,

AŤ VÁM ŠŤASTNÁ HVĚZDA SVÍTÍ…“

Přejeme Vám krásné a pohodové Vánoce plné pohádek, klidu, dobrého jídla a úsměvů

na dětských tvářích. Pevné zdraví do Nového roku, stálou práci a štěstí na každém kroku.                                          

   Děti a zaměstnanci z MŠ Moravská Chrastová

 


 

INFORMACE O PROVOZU BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ:

  • Do pátku 22.12.2017 bude v naší MŠ normální provoz.

Během vánočních svátků od 27.12.2017- 2.1.2018 bude provoz přerušen.

Na Vaše děti se budeme opět těšit ve středu 3.1.2018.

 


 

  • Prosinec v MŠ Moravská Chrastová

Pravý adventní čas v naší školce začal příchodem Mikuláše. Všechny děti měly připravené básničky nebo písničky a za odměnu dostaly sladkosti od samotného Mikuláše. Čert jen nespokojeně řinčel řetězem, protože se všechny děti snažily být celý rok hodné! Velkým překvapením byla návštěva školáků-Mikuláše, andílků a čertíků. Na důkaz, že se čertů nebojíme, si děti s čerty podaly ruce a zazpívaly si.

Po zbytek prosince byla ve třídách vánoční nálada. Vyráběli jsme přáníčka, ozdoby a překvapení pro rodiče-vlastnoručně vyzdobený kalendář na rok 2018. Celou školku jsme pěkně vyzdobili větvičkami a papírovými ozdobami.

Ve čtvrtek 14.12. odpoledne jsme v MŠ přivítali maminky, tatínky, dědy i babičky, sourozence a kamarády-měli jsme společné ,,vánoční dílničky.“ Ve vyzdobené školce všichni načerpali vánoční atmosféru, zaposlouchali se do poselství krásných českých koled, děti i tátové ochutnali cukroví a šikovné maminky si vyrobily spoustu vánočních ozdob a dekorací.

 


 

  • Plán akcí říjen až prosinec:

každé pondělí – budeme děti seznamovat se základy anglického jazyka

každá středa – ,,muzicírování“

od 6.10. – mažoretky pod vedením Renaty Charousové

pondělí 16.10. – zábavné představení Krteček

úterý 17.10. –  záchranná stanice Pasíčka a jejich ekologický program ,,Ježci“

konec října  – Halloween – dlabání dýní 

                      – jablíčková a dýňová slavnost v MŠ

 

od listopadu – návštěvní dny pro maminky na MD

začátek listopadu – ,, Zamykání zahrady“

pátek 10.11. – Svatomartinská slavnost v MŠ

úterý 21.11. –  záchranná stanice Pasíčka a jejich ekologický program ,,Ptáčci v zimě“

 

začátek prosince – Mikulášská nadílka v MŠ

pondělí 11.12. – loutkové divadlo Kozlík s pohádkou ,,O Luciáškovi“

před Vánocemi – tradiční vánoční dílničky

 

celoročně – logopedická prevence

 


 

  • Výběrové řízení na školní rok 2017/2018

Seznam přijatých uchazečů k předškolnímu vzdělávání dle registračních čísel :

PR    1/2017

PR    2/2017

PR    3/2017

PR     4/2017

PR     5/2017

PR     6/2017

PR      7/2017

PR      8/2017

PR   10/2017

Na úterý 30.5.2017 zveme rodiče přijatých dětí na informativní schůzku, která se uskuteční v budově MŠ OD 9:00 – 11:00 hod. Pokud se nemůžete zúčastnit, náhradní termín je další týden ve čtvrtek 8.6.2017 od 9:00 – 11:00hod.

 


 

  • Program na květen:

pondělky – angličtina

úterky – muzicírování

středy – plavání

Čtvrtek 18.5. – fotografování dětí se třídou

Úterý 23.5. – besídka pro maminky

Čtvrtek 25.5. – program v MŠ ,,Buďme kamarádi“

 


 

  •  Program na červen

pondělky – angličtina

úterky – muzicírování

středy – plavání

Čtvrtek 1.6. – oslava MDD

Čtvrtek 8.6. – pohádka v MŠ ,,O kůzlátkách“

Pondělí 12.6. – program v MŠ Canisterapie

Úterý 20.6. vystoupení kouzelníka

Čtvrtek 22.6. pasování na školáky

 


 

• Dne 4.5.2017 od 8.30 – 15.00 hod. se uskuteční Zápis na školní rok 2017/2018, více zde.


• Do čtvrtka 22.12.2016 je v MŠ běžný provoz. Od 23.12.2016 je MŠ uzavřena. Opět se na Vás budeme těšit v úterý 3.1.2017. CELÝ KOLEKTIV MŠ VÁM PŘEJE KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ VSTUP DO ROKU 2017.


• 3.10.2016 Ekocentrum Paleta Pardubice pro nás připravilo v naší MŠ ekologický program s názvem JEŽCI. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého o životě těchto hmyzožravců a dokonce si mohly živého ježka opatrně pohladit.

• Rádi bychom Vás přivítali v novém školním roce 2016/2017. Čekají nás nové zážitky, objevování světa kolem nás, poznávání nových kamarádů.

• Novinkou je začlenění dvouletých dětí do naší MŠ. V rámci tzv. Šablon pro MŠ (grantový příspěvěk) bude v naší MŠ od 1.9.2016 zaměstnán pedagog na pozici chůva pro MŠ, která bude o tyto dvouleté děti pečovat.

• Dne 18.5.2015 se uskuteční Zápis na školní rok 2016/2017, více zde.

• Naše MŠ podala v roce 2015 žádost o dotaci na podporu logopedické prevence. Věcné vyhodnocení projektu naleznete zde.

• Naše MŠ získala v roce 2015 v rámci Rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání dotaci. Hlavním cílem bylo zkvalitnit rozvoj řečových a komunikačních dovedností dětí.

• Přijímací řízení na školní rok 2015/2016.

• Dne 20.5.2015 se uskuteční Zápis na školní rok 2015/2016, více zde.

• Ve středu, 4.3. 2015 bude v MŠ pohádka na téma dopravní výchova. Začátek je v 8:30h.

• Přijímací řízení na školní rok 2014/2015.

• Dne 19.5.2014 se uskuteční Zápis na školní rok 2014/2015, více zde.

• V průběhu druhého pololetí školního roku proběhlo několik akcí pro děti i pro rodiče, fotografie z těchto akcí naleznete v sekci Fotogalerie v horním menu.

• Dne 23.5.2013 se uskuteční Zápis na školní rok 2013/2014, více zde.

• 26.-27.11. V MŠ proběhly náročné stavební úpravy – výměna oken. Děkujeme všem rodičům za spolupráci a vstřícný přístup.

• Akce na listopad:
8.11. Svatomartinská slavnost
13.11. Máme rádi zvířata
19.11. Pohádka Dlouhý, široký a bystrozraký
26.11. Fotografování na vánoční kalendář
27.11. Pořad se zaměřením na Zdravý životní styl

• 3.9.2012 jsme zahájili Nový školní rok. V MŠ je zapsáno 43 dětí a kapacita je plně obsazena. Vítáme nové děti a jejich rodiče. Těšíme se na krásně prožitý společný čas. Co nabízíme a organizujeme ve školním roce 2012/ 2013 viz. zde.

• Ředitelka MŠ Brněnec,Moravská Chrastová 44 rozhodla v souladu s § 34, §165 odst.2 a s§ 183 odst.2,zákona č.561/2004Sb.,školský zákon, že vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2012-2013 těmto uchazečům: Seznam přijatých dětí dle registračních čísel PR 1/2012 PR 3/2012 PR 5/2012 PR 6/2012 PR 7/2012 PR 8/2012 PR 9/2012 PR 12/2012 PR 13/2012 PR 14/201 PR 15/2012 PR 16/2012 V případě, že někteří uchazeči nepotvrdí přijetí a nenastoupí do MŠ,mohou být přijaty další děti dle kritérií pro přijímání

• Ve školce rádi kreslíme. Zúčastnili jsme se výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“. Naše děti jsou velice šikovné a umístili se na prvních místech ve své kategorii.(Vyhodnocení soutěže) (Diplom)

• Dne 23.5.2012 se uskuteční Zápis na školní rok 2012/2013, více zde. Na požádání Vám zašleme e-mailem formulář Žádosti o přijetí do MŠ. Zákonní zástupci mohou přijít k zápisu s vyplněným tiskopisem. Tento formulář je interním tiskopisem naší MŠ a nelze jej použít jinde.

• Na 21.6.2012 plánujeme tradiční Pasování na školáky

• Na 30.5.2012 plánujeme velkou oslavu MDD s programem

• Na 24.5.2012 připravujeme besídku pro maminky

• Dne 23.5.2012 od 9h – 15h proběhne v budově MŠ zápis na školní rok 2012/2013. Podrobnosti budou zveřejněny na zvláštním letáku

• Od pondělí 23.4.2012 probíhají v naší MŠ BABYTANEČNÍ. Děti jsou nadšené. Fotografie a zkušenosti zveřejníme koncem května

• Dne 20.4.2012 se v MŠ uskutečnil program Poznej svého psa. Odborná lektorka vysvětlila dětem zábavnou formou jak se chovat k pejskům , aby se předešlo zraněním a jak se mají chovat v případě útoku. Na různých situacích předvedla a děti si na vlastní kůži zkusily jak podat psovi pamlsek, jak se zachovat , když k nim přibíhá pes, apod

• V pondělí 30.1.2012 jsme s předškolními dětmi navštívili 1.třídu ZŠ v Brněnci. Vyzkoušeli jsme si jak se sedí v opravdových lavicích, jaké je ve škole příjemné prostředí a hodná paní učitelka. Všichni se do 1.třídy moc těšíme

• V pondělí 5.12. navštívil děti v naší MŠ Mikuláš s nadílkou

• Ve středu 16.11. se uskutečnila tradiční Svatomartinská slavnost

• Od října 2011 probíhá v MŠ kroužek angličtiny pro předškoláky. Vždy v pondělí v odpoledních hodinách

• ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 •Termín zápisu na školní rok 2011/2012 je 25.5.2011. Zákonní zástupci si mohou vyzvednout Žádost o přijetí do MŠ v budově MŠ Moravská Chrastová dne 18.5.2011 a přinést k zápisu již vyplněný tiskopis, více zde.

• 24.5.-zveme všechny rodiče a prarodiče na besídku.Začátek v MŠ ve 14.30hod

• 19.5.-pohádkové představení Jarní píšťalka od pana Junga

• 18.5.-přijede do MŠ fotograf

• Květen 2011-16.5. bude pro děti program o CANISTERAPII

• 29.4.2011 proběhla v MŠ beseda s příslušníky dopravní policie ze Svitav.Děti dostaly dárky-reflexní vestičky.Tyto vestičky osobně dětem předal koordinátor Besipu pro Pardubický kraj.Naše MŠ byla vybrána, protože již několik let spolupracuje s policíí a učí děti dopravní výchově a má vypracovaný Preventivní program,který je zaměřený jak na dopravní vychovu, tak na chování v nezvyklých situacích,při setkání s cizími lidmi nebo s neznámými předměty a především na předcházení úrazům.O této akci jste si mohli přečíst a ve Svitavském deníku

• Duben 2011-19.4.-náš EKO projekt pokračuje.Oslavili jsme Den Země a zároveň tím přispěli ke zkrášlování naší školní zahrady.Stavba VRBOVÉ CHÝŠE byla velkým lákadlem hlavně pro děti.Starší chlapci vymýšleli jaké hry si v ní budou hrát.Počasí bylo pěkné,obloha bez mráčků.Bohužel jen několik rodičů si našlo malou chvilku a zúčastnili se naší odpolední akce.I přesto se nám podařilo všechny pruty pečlivě zasadit a nyní čekáme až povyrostou,aby se mohly svázat a dílo bylo hotové.Velký dík za pomoc patří paní Marii Novákové,která přišla vyzbrojena nářadím a také p.Králíčkové,p.Radiměřové a p.Najmanovi.Snad náš příště bude víc.Těší se V.Pražanová.Foto najdete na rajce.net

• Leden 2011-zápis do 1.třídy ZŠ.Navštívili jsme první třídu v Brněnci a seznámili jsme se s paní učitelkou.Moc se nám ve škole líbilo.Děkujeme dětem i paní učitelce Havlíčkové za krásné přijetí

• Prosinec 2010-těšíme se na Mikulášskou nadílku,na vánoční besídku pro rodiče a prarodiče a na nové hračky pod stromečkem

• Listopad 2010-uspořádali jsme tradiční,již 3.Svatomartinskou slavnost.Dočkali jsme se i svatého Martina na koni.Foto najdete na rajce.net

• V říjnu 2010 jsme navázali spolupráci s Ekocentrem Paleta Pardubice. Odborní lektoři učili děti pomocí her jak se zachází s odpady,vyráběli jsme ruční ekologický papír,na vánoce jsme si vlastnoručně zhotovili svíčky,v lednu jsme vyrobili krmítka pro ptáčky a poznali co znamená slovo energie

• Září 2010-přivítali jsme v MŠ nové předškoláčky.Foto najdete ve fotogalerii na rajče.net

• Rozloučení se školním rokem a pasování školáků 18.6.2010 (školní zahrada)

• Těšíme se na oslavu MDD 28.5.2010 s klaunem Álou

• Naše aktivity za duben 2010

• Dne 19.5.2010 se uskuteční Zápis na školní rok 2010/2011, více zde.

• Dne 18.5.2009 se uskuteční Zápis na školní rok 2009/2010, více zde.

• Dne 6.5.2009 Vás zveme na Den otevřených dveří, více zde.

• Ve středu 17.12.2008 zveme všechny rodiče a prarodiče na vánoční besídku. Začíná se ve 14.30 hod.

• V pátek 5.12.2008 jsme měli Mikulášskou nadílku.

• Ve středu 12.11.2008 jsme v MŠ uspořádali Svatomartinskou slavnost, více zde.

• Od 3.10.2008 začíná další ročník kroužku ANGLIČTINKA, více zde.

• V pondělí 2.6.2008 přijede do MŠ divadlo s představením: Z pohádky do pohádky.

• V pátek 30.5.2008 oslavíme s dětmi jejich svátek. Těšíme se na kouzelníka, soutěže, hry a na sladké odměny.

• Dne 27.5.2008 zveme všechny rodiče a prarodiče na besídku ke Dni matek. Začátek ve 14.30hod.

• Zápis do MŠ na Školní rok 2008/2009 se uskuteční dne 20.5.2008, více zde.

• Na březen a duben připravujeme:
– 10.3.2008 Pohádka v MŠ – O neposlušných kůzlátkách
– 1.4.2008 Pohádka v MŠ – O Budulínkovi
– Od 23.4.2008 každou středu – plavecký výcvik ve Svitavách

• 25.2.2008 Pohádka Kašpárkův svět

• 19.2.2008 Den otevřených dveří v MŠ

• 7.2.2008 Kamarádi z první a druhé třídy u nás na karnevale

• 6.-7.2.2008 Karneval v MŠ

• 13.12.2007 Vánoční besídka v MŠ

• 5.12.2007 Mikulášská nadílka v MŠ

• 3.12.2007 Divadlo v MŠ – Martin a Mikuláš

• 23.11.2007 Koncert – Máme rádi písničky

• 6.11.2007 Maňáskové pohádky – O zlaté rybce, Hrnečku vař a O smolíčkovi

• Školní rok 2007/2008

• 18.6.2007 plánujeme pro děti výlet do ZOO Brno

• 15.6.2007 v pátek v 10.30 hod. máme pro děti připraveno divadelní představení O koťátku, které zapomnělo mňoukat

• 1.6.2007 v pátek proběhne v MŠ tradiční oslava Dětského dne, máme připravené soutěže, hry, pohádky, společný karneval s dětmi z 1.tř. ZŠ, odpoledne opékání párků

• 29.5.2007 v úterý od 8.30 do 15.30 hod. je vyhlášen Zápis do předškolního zařízení

• 28.5.2007 v pondělí v 9.45 hod. máme pro děti připraveno divadelní představeníRaneček pohádek

• Pro naše milé maminky připravujeme besídku, která se uskuteční ve středu 16.5.2007 ve 14.30 hod. Zveme na ni i ostatní rodinné příslušníky a přátele.

• Těšíme se na divadelní představení:
22.5.2007 pohádka ke Dni matek
15.6.2007 pohádka O Koblížkovi

• Od 26.4.2007 každý čtvrtek budeme jezdit se všemi dětmi na plavecký výcvik doPlavecké školy Laguna ve Svitavách. Odjezd od MŠ v 8.15 hod.

• Na žádost rodičů byl zahájen provoz MŠ již od 6.00 hod.